ත‍්‍රිභාෂා අධ්‍යයන උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
HigherDiploma course in Trilingual Studies
වාග්විද්‍යා අංශය
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
              මෙම පාඨමාලාවෙන් සිංහලල දෙමළ සහ ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව, භාෂණය සහ ලේඛනය පිළිබඳ ප‍්‍රවීණතාව ලබාදීම මූලික වශයෙන් අරමුණු කෙරෙන අතර භාෂා ඉගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රවේශයක් ලෙස භාෂා ඉතිහාසය, භාෂා පවුල්, භාෂාවේ ව්‍යුහය,  භාෂණය හා ලේඛනය අතර වෙනසල භාෂා ඉගැන්වීම හා භාෂා පරිවර්තනය පිළිබඳව සෛද්ධාන්තික අවබෝධයක් ලබා දීමට අපේක්‍ෂිත ය. මෙම පාඨමාලාව  වෘත්තීයමය අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කෙරෙන ප‍්‍රායෝගික පාඨමාලාවක් ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා සැලසුම් කොට තිබේ.

More>>>