Name: Dr. He. Wa. Bihesh Indika Sampath
Present Post: Senior Lecturer II
Department: Department of Sinhala
University Address: Department of Sinhala, University of Kelaniya, Kelaniya, Sri Lanka.
Room Number: K2 204/3
Telephone: (Extension) 694 / (Office) +94-112914493 / (Residence) +094-0729054006, +094-0783917797
E Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Academic Qualifications:
• PhD. (Sinhala) Buddhist & Pāli University, Sri Lanka 2013.
Thesis on “Sinhala Geya Kāvyayangen pilibimbu vana Chiranthana Chandolankāra lakshana pilibanda vimasumak.”
• M.Phil. (Sinhala) University of  Ruhuna, Sri Lanka 2010.
Thesis on “Rasa pratheethiyehila Shabdālankarawala Kārya sansiddhiya pilibandava Sinhala kāvya ashrayen kerena vichārathmaka adyayanayak.”

• B.A. (Hons) ( Sinhala) (pass with a first Class & Overall batch top) University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka 2007.

• DEP (Diploma in English for Professionals, Sri Lanka Institute of Development Administration), 2013
• DTML (Diploma in Tamil, University of Kelaniya), 2016
Experience:

Teaching Experience:

Senior Lecturer (Grade II), University of Kelaniya, Sri Lanka, 2015 Sep  – Up to date
Lecturer, University of Kelaniya, Sri Lanka, 2015 May  – 2015 Sep
Lecturer (probationary), University of Kelaniya, Sri Lanka, 2012 May  – 2015 May
Lecturer (probationary), Sri Lanka Buddhist and pail University, Homagama ,2012 Jan – 2012 May
Temporary Lecturer, Sri Lanka Buddhist and pail University, Homagama , 2008 Jul – 2011 Dec

Visiting Lecturer, Sri Lanka Buddhist and pail University, Homagama, 2016 – Up to date

Lecturer of Master of Arts Degree program  Sri Lanka Buddhist and pail University, Homagama, 2014 – Up to date
Lecturer of Master of Arts Degree program of University of Kelaniya, Sri Lanka, 2012 – Up to date

Other Experience:

Examiner (Government Examinations, 2013 – Up to date)

Student counselor (Faculty of Humanities of University of Kelanaiya, 2012-2016)

Senior treasure (Students Union of Faculty of Humanities of University of Kelanaiya, 2016)

Member of the government Arts Council (2015, 2016)

Research and Publications:

Creative Books

Suvan̆da muvaran̆da (2014 keṭikathā) ISBN 978-955-30-5537-8, Goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Sīgiri malvæhi rasættiyaka sē (padya 2009) ISBN 955-51930-2-3, kartṛu prakāśana, gālla

Divi aruṇæl (gītānga nāṭakaya 2009) ISBN 955-51930-3-0, kartṛu prakāśana, gālla

ādarayē (no) nimi suvan̆da (keṭi nāṭya dekak 2006) ISBN 978-955-0844-07-4, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

Ginigath yauvanaya (keṭikathā 2005) ISBN 955-20-8669-8, Goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Nirāśā (keṭikathā 2003) ISBN 978-955-0844-06-7, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

 

Classical Books

Recognize publishers

Maname vimasuma, (śāstrīya 2016 ISBN 978-955-30-7390-7, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Sæḷalihiṇiya Arut vimasuma (śāstrīya saṁskaraṇa 2016) ISBN 978-955-30-7391-4, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Uthprāsaya (śāstrīya 2016) with K. K.. Ganuṣka Randula  ISBN 978-955-30-7389-1, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Sinhala gītayē Chandas hā Alaṁkāra (2015 śāstrīya) ISBN 978-955-31-0291-1 sarasavi prakāśakayō, nugēgoḍa

Chandōlaṁkārā, (śāstrīya 2014) ISBN 978-955-30-5117-2, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Viyaraṇa vivaraṇa prathama bhāgaya, akṣara sandhi hā vākya rīti, (śāstrīya 2013) ISBN 978-955-30-4426-6, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Viyaraṇa vivaraṇa dvitīya bhāgaya, pada, virāma lakṣaṇa ætuḷu vyākaraṇāṁga, (śāstrīya 2013) ISBN 978-955-30-4427-3, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Gī kāvya sēvanaya (śāstrīya 2012) ISBN 978-955-677-207-4, surasa prakāśakayō (fāsṭ pabliṣin,, koḷam̆ba 10

Alankāra vinōdanī (śāstrīya 2005) ISBN 955-20-9250-7, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

 

Other publishers

Pērama-viraha gēya kāvya racakayan duṭu samāja yathārthaya(śāstrīya 201) ISBN 955-51930-8-5, kartṛu prakāśana, gālla

Vicāra lipi(paḷamu veḷuma) (śāstrīya 2011) ISBN 978-955-53840-0-1, kartṛu prakāśana, gālla

Vicāra lipi (devana veḷuma) (śāstrīya 2011) ISBN 978-955-53840-1-8, kartṛu prakāśana, gālla

Vicāra lipi(thevana veḷuma) (śāstrīya 2011) ISBN 978-955-51930-6-1, kartṛu prakāśana, gālla

Kōlam nāṭakaya (śāstrīya 2010) (vividha sampradāyayanṭa ayat lānkēya kōlam nāṭya

kalāva piḷiban̆da vimarśanayak. ISBN 978-955-0844-03-6, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

Hada bæn̆di pædi (śāstrīya vimarśana 2009) ISBN 955-51930-4-7, kartṛu prakāśana, gālla

Mahanuvara yugayē saṁgītaya hā situvam kalāva (śāstrīya 2008) ISBN 978-955-0844-01-2, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

Sinhala kaviyē śabdālankāra, (śāstrīya 2014) ISBN 978-955-30-5221-6, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Sanskṛuta nāṭya hā Ratnāvalī, (śāstrīya 2014) ISBN 978-955-30-5115-8, goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Gæmi nāṭakayē samāja nirūpaṇaya (śāstrīya 2008) ISBN 978-955-0844-02-9, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

Rasa siddhāntayaṭa pravēśayak (śāstrīya 2008) ISBN 978-955-0844-09-8, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

Gadya kāvyayē haṁsa gītaya (śāstrīya 2007) (kōṭṭē yugayē gadya sāhityaya piḷiban̆da vimasumak ISBN 978-955-0844-04-3, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

Sanskṛuta nāṭya sampradāyayē agra phalaya (Abhignāna śākuntalaya piḷiban̆da vigrahayak), (śāstrīya 2008) ISBN 978-955-0844-05-0, Sathaṇa prakāśakayō, gālla

 

Text books

Siyabaslakara artha dīpanī (2016 śāstrīya) ISBN 978-955-31-0462-5, Sarasavi prakāśakayō, Nugēgoḍa

Muvadevdāvata artha dīpanī (śāstrīya 2014) ISBN 978-955-30-5116-5, Goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Mayūrārtha dīpanī (śāstrīya 2014) ISBN 978-955-30-5222-3, Goḍagē prakāśakayō, koḷam̆ba 10

Articles:
• Ariyavansa suthraya, Ariyavansa uthsavaye vikasanaya ha eyin pana nagunu Samājika thathu – 2012
• Kolam nā takaye samāja nirupanaya - (Divaina 2012. 09. 05)
• Lamayāge pavrusha vardhanaya sandaha Jana sāhithyaye ethi vedagathkama - (Divaina 2012. 02. 01)
• Rasa pratheethiyata ivahal vana se Shabdalankara bhavithayata Selalihini kaviya samath vee da? - 2011
• Kolamba kaviyehi mul parapura - 2011
• Rathnavaliyata praveshayak - 2010
• Repiyel Thennakoonuwange Vavluva - 2010
• Kāvya rasāsvadaya ha vicharaya - 2010
• Janapriya kolamba kaviya - 2010
• Selalihiniyen pilibimbu vana Sanskrutha kāvya sankalpa - 2009
• Selalihiniye dvanithārtha - 2009
• Gedi Pedi kavi visithuru kala Vruththagandi ha Ambaheli - (Divaina 2009. 06. 10)
• Bavuddha sthupaye prabavaya ha parinamaya - 2007
• Selalihiniya Sanskrutha kavyaye copiyak da? (Divaina 2007. 11. 14)
• Srungaraya pilibanda vivida awastha - 2005
• Lama geeye Manavasinha lakuna (Divaina 2003. 10. 04)
• Sanskrutha alankarikayan dutu Srungara rasaya (Divaina 2003. 04. 23)
National & International Conferences/Symposiums:
• Siyabaslakarakaru Kavyadarshayen paribahirava idiripath kala siddhanthavalin pehedili vana Sinhala bhashave ananyatha lakshana pilibanda vigrahayak, (1st National Conference on Linguistics, Organized by Department of Linguistics, University of Kelaniya, 2013. 12. 12)
• Sinhala prahelika kavya pilibanda vimarshanathmaka adyayanayak , (National Research Conference Organized by Department of Sinhala, University of Colombo, 2013. 10. 09)
• Siyabaslakare ena ‘Guna vigrahaya’ varthamana Sinhala padya Sāhithyaye awashyatha udesa pramānavath ve da? (6th National Research Conference, Organized by RAS, 2013. 03. 28-30)
• Maname ha Sellam geya nātya pilibanda thulanāthmaka adyayanayak (6th National Research Conference, Organized by RAS, 2013. 03. 28-30)
• Kumarathunga Munidasayange Lama kāvya Nirmāna (Main lecture, “Kumarathunga Munidasa” commemoration, Vishaka College, Kelaniya, 2013. 03. 05)
• Sammatha Sinhala Varna malave sanshodhanaya viya yuthu karunu kihipayak (Research Conference, Organized by Department of Sinhala, University of Colombo, 2012. 12. 10)
• Sidath Sangarawe dekvena ‘Ubabaslakara’ pilibandava thulanathmaka vigrahayak (1th International Research Conference, Organized by Faculty of Humanities and Social Science of USJP, 2012. 11. 08,09)
• Shokajanaka Natya Sankalpaya pilibanda va thulanāthmaka vigrahayak (1th International Research Conference, Organized by Faculty of Humanities and Social Science of USJP, 2012. 11. 08,09)
• Kolam Natakaye Samāja nirupanaya (1st National Research Conference, Organized by BPU, 2012. 08. 24,25)
• An investigation in to the exposition of male-female mind in Jathaka stories – Dhamma Conference, The Mahabodi Society of Sri Lanka, 28th July 2012
• Sinhala kaveen visin upayuktha Shabdalankara pilibanda vigrahayak (5th National Research Conference, Organized by RAS, 2012. 03. 30,31)
• Lamayage pavrusha vardanaya sandaha jana sahithyaye ethi vedagathkama (6th National Conference, Organized by USJP and “Bodu sahana” foundation – 2011. 12. 17,18)
• Ananda Samarakoonuwan visin prarabda Sinhala geetha kalava pilibanda vigrahayak (Staff development programme-58, BPU- 2011. 05. 11)
• Lamayin sandaha vana Sahithyayaka vedagathkama - (Main lecture,  “Ayagama Pradeshiya sabhave Kala dinaya - 2010”, 2010. 09. 29)
• Lamayage pavrusha vardanaya kerehi Lama sahithyaya yoda gatha hakke keseda? (Staff development programme-50, BPU- 2010. 07. 14)
• premaya ha Srungaraya pilibanda pera’para dediga vicharaka matha saha Sinhala geya kavyayanhi eya pilibimbu vana akaraya (Staff development programme-40, BPU- 2009. 06. 17)
•Kavya Shasthraya ha Rasavindanaya (Main lecture, “Sith siyapath” Arts day-2009, Mahinda college, Galle, 2009. 03. 06)
Received Awards:
Sri Soratha gold medal (For Overall batch top, Faculty of Humanities and Social Sciences of University of Sri Jayawardhenapura,) 2007
G. B. Senanayake gold medal (For best result of Department of Sinhala of University of Sri Jayawardhenapura,) 2007
Best script writer, Drama Competition, University of Sri Jayewardenepura. 12 June 2007.
Mahagama Sekara award (Best Lyricist of “Nalamudu Suvanda”) 2005
Godage Short story Award 2004
Ediriweera Sarachchandra award (Best Drama Script Writer of “Nalamudu Suvanda” ) 2004
Best Drama Script Writer, Open Section (Sothern Provincial Government Literary festival ) 2000
Specialized Subject Area:
• Sinhala Grammar
• Literary  Criticism (Eastern)
• Sinhala prosody & Poetics

• Classical Sinhala literature